• Workshop Kundalini Tantra Kriya Yoga (nieuw!)

 • Door het volgen van deze cursus met volle overgave kun je een volledige transformatie ondergaan in zowel je lichamelijke als je geestelijke en emotionele leven. In het bijzonder door middel van de intensieve pranayama’s en meditaties ondergaat men een diepe zuivering in lichaam, geest en de diepere lagen van onze zijn. Alhoewel wij het gezonde lichaam nodig hebben, staat het innerlijke welbevinden toch op de eerste plaats. Zonder het innerlijke gevoel van welbehagen, is ook het lichaam krakkemikkig. Onze zintuigen worden beheerst door onze lagere geest. Lichaam, geest en emotie zijn een deel van onze persoonlijkheid. Het denken dat uit de geest voortkomt, heeft grote invloed op onze hele persoonlijkheid, dus ook op het lichaam. Wij zijn weliswaar een spiritueel wezen, maar bestaan toch ook wel uit lichaam en geest. Eén deel van onze persoonlijkheid hangt af van lichaam, geest en emotie. Algemeen wordt aangenomen dat yoga beoefening deze drie componenten verbetert. Maar er zijn nog veel diepere lagen in onze persoonlijkheid die met o.a. hatha yoga niet ontwikkeld worden. Eén van de doelstellingen van Kundalini Tantra Kriya yoga is om de verbinding te maken met deze diepere lagen.

  De verwevenheid van de verschillende componenten waaruit wij lichamelijk, geestelijk en emotioneel bestaan, wordt zeer logisch en duidelijk uitgelegd in de filosofie, anatomie, fysiologie en psychologie van Kundalini Tantra Kriya Yoga. Vele yoga beoefenaars hebben geen weet van deze verschillende componenten en/of dat al ons denken en handelen voortkomen uit de verwevenheid van deze componenten samen.

  Met de Kundalini Tantra Kriya Yoga cursus gaan we werken aan de verschillende componenten waaruit wij bestaan. Zowel in theorie (anatomie, fysiologie, filosofie, psychologie) als in praktische beoefening gaan wij een procesmatige reis maken door de diepere bewustzijnslagen van onze persoonlijkheid. Het proces dat we met deze cursus bewerkstelligen ís Kundalini Tantra Kriya yoga.

  We doen asana’s, pranayama en meditaties op de verschillende chakra’s, de verschillende energie stromingen, de drie hoofd nadi’s, en nog veel meer.

  *Kundalini en Kriya yoga hebben niets geheimzinnigs. Er komt geen tovenarij bij kijken. Het heeft niets met hypnose en het opwekken van occulte krachten te maken. Zeker geen helderziendheid, in de zin van toekomst voorspellen.

  Westerse wetenschappers geven inmiddels toe wat Rishi’s en Yogi’s altijd al wisten: dat de Kundalini energie een puur zuivere, dynamische, scheppende Kracht is die sluimerend aanwezig is in het materiele lichaam. Activeren van de Kundalini energie wekt de latent aanwezige hogere intelligentie en kennis op, waaruit ook een grotere creatieve potentie en helder inzicht ontwikkeld worden die zeker nuttig zijn in onze dagelijkse leven.

  Wilt u meer weten? En ervaren? Uiteindelijk gaat het om het ervaren van uw hogere innerlijk, uw dieperliggende potenties. Zoals ik dat heb ervaren tijdens de cursus en nu nog steeds ervaar tijdens de dagelijkse beoefening. Ook u kunt zover komen dat u zichzelf geneest van kleine vervelende klachtjes, zoals ik dat doe en ervaar.

  Twijfel niet, meld u aan en doe mee.

  Nieuwsgierig? Neem contact op of meld je direct aan