• Om yoga als wetenschappelijk leefsysteem beter te kunnen begrijpen heeft Patanjali, de hoogste autoriteit op het gebied van Yoga, de authentieke Ashtanga yoga (=het 8-voudige pad van yoga) uitgewerkt in zijn Yoga Aforismen (Sutra’s).
  In Ashtanga zitten 2 woorden, nl: Ash en Tanga. Ash betekent letterlijk: 8 Tanga betekent letterlijk: ledematen.

  Het gaat hier dus om de 8 ledematen van de wetenschap van Yoga, die ook Raja Yoga wordt genoemd. Onterecht vertaalt men Ashtanga Yoga in “power yoga”. De 8 ledematen van Patanjali Ashtanga Raja Yoga zijn:

  1. Yama (de sociaal-maatschappelijke codes)
  2. Niyama (de innerlijke, persoonlijke vaardigheden)
  3. Asana (houdingen; die in het westen als de totale yoga beschouwd worden)
  4. Pranayama (ademtechnieken)
  5. Pratyahara (de zintuigen overwinnen; de brug tussen de 1e t/m de 4e stap en de 6e t/m de 8e stap))
  6. Dharana (leren concentreren)
  7. Dhyana (meditatie; stilte leren ervaren)
  8. Samadhi (eenheidsgevoel; innerlijke bevrijding)

  1. Yamas (ook wel de don’t s genoemd).
  Dit zijn sociale en morele disciplines die het innerlijk kunnen zuiveren, rustiger maken en ervoor kunnen zorgen dat men zichzelf en de omgeving gezonder en gelukkiger maakt.

  2. Niyamas (ook wel de do’s genoemd).
  Dit zijn persoonlijke codes, innerlijke waarden ter bevordering van de ontwikkeling van de eigen persoonlijkheid: zelfdiscipline, zelfobservatie, zelfkennis. Het harmoniseren van het eigen denken, innerlijke gevoelens/emoties, voor een rijker innerlijk leven.

  Met deze ethische waarden, de Yamas en Niyamas, is men in staat om sociale interacties, in het bijzonder onderlinge fricties en eigen zware innerlijke bagages (‘innerlijke vijanden’) te overwinnen, neutraliseren, waardoor men zichzelf en de ander beter gaat begrijpen. Patanjali is zeer overtuigd van de positieve effecten, die de yamas en niyamas hebben op onze geest met betrekking tot het omgaan met de medemens en voor het eigen welzijn.

  3. Asanas
  Dit zijn de yoga houdingen. Omdat de Yamas en Niyamas voor ons, wezens met gevoelens, emoties en verlangens, best moeilijke aspecten zijn om gelijk toe te passen in situaties, wordt door Patanjali aan beginners van yoga aanbevolen om eerst met de asanas te beginnen. Dit is wat Hatha yoga genoemd wordt en in de meeste yoga scholen en studio’s wordt aangeboden. Lichaamsbeweging in verschillende houdingen.

  4.Pranayama
  Ademtechnieken om de ademhaling te corrigeren en de adem te beheersen. Er zijn tientallen ademtechnieken met hun eigen (therapeutische) effecten. Concentreren op de adem is het meest essentiële in yoga beoefening. Zonder concentratie op de adem heeft yoga beoefening weinig of geen effect. Dan komt het neer op gymnastiek.

  5 Pratyahara
  Letterlijk: het terugtrekken van de zintuigen, mentale ontspanning. De vijfde stap van Patanjali Ashtanga yoga. De brug tussen de 1e t/m de 4e stap en de 6e t/m de 8e stap. Het overwinnen van zintuiglijke prikkels. Het voorstadium naar de ware meditatie. Regelmatige pratyahara beoefening kan helpen om de prikkels van ‘buitenaf’ en ‘drukte’ in het hoofd te overwinnen, zodat de geest rustiger wordt. Hierdoor is men in staat zich beter te concentreren. Ademtechnieken, oefeningen, mudra’s, focussen op één punt kunnen hierbij een hulp zijn. In de Bhagvata Gita hoofdstuk 3 en 4 geeft Lord Krishna een mooi voorbeeld van Pratyahara.

  6.Dharana
  Dharana is het Sanskriet woord voor concentreren. Drie minuten stil zitten betekent nog lang geen meditatie. Vanuit de fase van pratyahara, waarin de zintuiglijke activiteiten rustiger zijn geworden, zal men in de staat van concentratie kunnen komen. Het dieper en langer kunnen focussen op één punt betekent concentratie. Ook hiervoor worden verschillende technieken aangeboden.

  7.Dhyana
  Nadat de zintuiglijke activiteiten door pratyahara beoefening overwonnen zijn en wij in staat zijn door middel van Dharana langer te focussen op één punt, kunnen wij onszelf brengen naar de staat van Dhyana, meditatie. In dhyana begint pas de echte meditatie. Dat de zintuigen eerst procesmatig overwonnen zijn in pratyahara, vervolgens dat de geest procesmatig tot rust gekomen is in dharana, is een vaststaand feit naar dhyana. Een zwaar en langdurig proces dat niet in enkele minuten of dagen te bereiken is.

  8.Samadhi
  Hier komt men in de ware meditatieve staat: samadhi. De transcendente staat, waarin alle uiterlijke en uitwendige prikkels, innerlijke en inwendige prikkels vanuit het denken, voelen, zijn overwonnen en men een staat van totale overgave heeft bereikt: continu gelijkmoedigheid van geest in alle situaties, continu alertheid in alle opzichten. Bij wijze van spreken: het eindpunt van yoga.

  Deze acht stappen van Patanjali Ashtanga Raja yoga staan niet op zichzelf. Het is niet de bedoeling om eerst het ene te doen en dan het andere. Patanjali Ashtanga yoga is een in elkaar verweven geheel. Om de mens op weg te helpen in de groei naar een deugdzamer, bewuster, gezonder en gelukkiger leven, verankerd in het hogere bewustzijn, die kleine goddelijke vonk, die elk mens in zich draagt. Groei en bloei, de sleutel tot beter leven.